Wspólnota modlitwy za kapłanów – Apostolat Margaretka

Apostolat  Margaretka   Parafia Św. Florian Pleszew

Podobny obraz

„Powiedz moim drogim Kapłanom, moim drogim synom, że muszą mocniej uwierzyć ! Muszą chronić wiarę   Kościoła„.            „Powiedz moim Kapłanom , aby każdego dnia modlili się na różańcu”.   To słowa Matki Bożej Królowej Pokoju, które skierowała do O. Jozo  Zovko (byłego proboszcza par. Medziugorje – Bośnia i Hercegowina).

O. Jozo  przekazał słowa Maryi…, że „Maryja przekazując powyższe słowa  płakała z powodu kapłanów, gdyż wielu z nich  przestało wpatrywać się w „Tajemnice Kapłaństwa ” z  pokorą pełną podziwu i dziękczynienia,   a więc potrzebują  pomocy modlitewnej Kościoła.    O. Jozo Zovko wprowadzając nas w Orędzie Matki Bożej ukazuje, że Maryja pragnie, aby wierni mieli poczucie więzi i odpowiedzialności za swoich  Kapłanów, przez umocnienie modlitewne, które jest duchową obroną ich posługi kapłańskiej. Bez Kapłana nie ma chrześcijańskiego – sakramentalnego życia i Eucharystii – Kapłan jest jak Mojżesz  prowadzący lud do Ziemi Obiecanej  – do nieba.     O. Jozo w poczuciu wiary prosił  „Przyjmijcie zaproszenie Maryi, módlcie się za nas, bo jesteśmy słabi i wprowadzajcie je w życie, aby Kapłani byli w centrum waszego życia, Waszych serc i myśli „. „ Zróbcie Margaretkę dla swoich Kapłanów”.         Na Orędzie Maryi i zaproszenie O. Zovko w 1981 r. odpowiedziała z wielką żarliwością  p. prof. Louisa Ward z Kanady będąca wówczas w  Medjugorie.      W tym samym  roku 1981 w  Aylmer  – Kanada p. Louis Ward zakłada ruch osób modlących się za kapłanów  ” Margaretka „   Nazwa pochodzi od imienia dziewczynki Margaret, która swoją chorobę przyjęła jako powołanie, ofiarując modlitwę za księży. Margaret w wieku 13 lat zaraziła się chorobą Heine-Medina. Zmarła w Wielki Piątek mając 40 lat i aż do śmierci była całkowicie sparaliżowana – mogła poruszać tylko głową.  P.Louisa  znała osobiście  Margaret.   Istotą Apostolatu Modlitwy za Kapłanów „Margaretka” jest codzienna modlitwa za konkretnych Kapłanów jako odpowiedź na prośbę Maryi Królowej Pokoju.

Margaretka to kwiat o siedmiu listkach , kto pragnie włączyć się w ten Modlitewny Ruch otrzymuje symboliczną  „Margaretkę”.      W centrum kwiatu wpisuje się imię i nazwisko Kapłana, zaś na siedmiu  płatkach kwiatu wpisuje się nazwiska 7 rodzin czy konkretnych osób,  które składają przyrzeczenie wieczystej modlitwy w określonym dniu tygodnia za konkretnego Kapłana .   Należy podkreślić , że 1. Margaretka powstała za o. Jozo Zovko  w Medjugorie.     W Polsce Apostolat   Margaretka   zaistniał w 2000 r. jako oddolna inicjatywa osób świeckich pod patronatem NMP Matki Kościoła oraz św. Jana Pawła  II.     Wielką zasługą w tworzeniu struktur Apostolatu ma kardynał  Stanisław Dziwisz.                                           Powstanie  Apostolatu modlitwy  za  Kapłanów  „Margaretka’’  jest odpowiedzią na znaki czasu, jest odczytaniem natchnień  Ducha  Świętego we współczesnym  Kościele -jest wspaniałym Bożym  Darem. Zaangażowanie w Apostolat – Ruchu Margaretka  znalazło odniesienie w naszej Wspólnocie Parafialnej, w par. Św. Floriana w Pleszewie.    Apostolat modlitwy zaistniał 27 kwietnia 2014 r. dzięki wielkiej zasłudze i zaangażowaniu parafianek śp. Janiny Jasińskiej i p.Barbary Maciejewskiej.    Obecnie jest 15 grup modlitewnych za Księży pracujących w parafii , i za tych którzy odeszli do innych parafii w diecezji.    Opiekunem w Diecezji Kaliskiej Apostolatu „Margaretka” jest ks. dr Łukasz Pondel, którego również otaczamy wspólnotową modlitwą.   W odpowiedzi na zaproszenie Jezusa „żniwo  wprawdzie  wielkie ale robotników mało.  Proście Pana żniwa, żeby wyprosił robotników na swoje żniwo „.       Z tej racji w każdy ostatni czwartek miesiąca sprawowana jest Msza św. w kościele Matki Boskiej Częstochowskiej pod przewodnictwem ks. kan. Krzysztofa Guziałka  proboszcza  par. Św. Floriana w intencji księży objętych modlitwą Apostolatu  Margaretka .  Niech Bóg pobudza i otwiera serca wiernych do dalszego włączania się w rozwój tego Apostolatu otaczającego modlitwą   kapłanów pracujących w winnicy Pańskiej.

Stefania Kardas