Akcja Katolicka

Akcja Katolicka w Pleszewie

 

Ks. kan. Józef Maciołek w dniu 02.12.1992r., na mocy pisma z Kurii Diecezjalnej powołał Parafialną Radę Duszpastersko- Synodalną przy parafii Św. Floriana w Pleszewie.

W skład rady weszli kapłani: Ks. kan. Józef Maciołek, ks. Marek Kulawinek oraz przedstawiciele wspólnoty parafialnej w liczbie 12 osób.

Dnia 10.03.1993r., odbyło się pierwsze spotkanie Rady Duszpastersko- Synodalnej, któremu przewodniczył Ks. kan. Józef Maciołek, w który powołano sekretariat rady w składzie:
przewodnicząca: Teresa Paluszkiewicz
zastępcy: Jan Kardas i Aleksandra Pera
oraz przedstawiono cele i zadania tematyczne pracy jak też częstotliwość spotkań.

W okresie swej działalności członkowie  Parafialnej Rady duszpastersko- Synodalnej z dużym zaangażowaniem uczestniczyli w życiu ewangelizacyjnym parafii, jak też w przygotowaniu wielu uroczystości świątecznych i religijnych w parafii, np.:

– uroczystości odpustowe
– nawiedzenie św. Józefa w kopii Cudownego obrazu Kaliskiego
– zbiórka dla kościoła w potrzebie na Wschodzie lub dla Misji.
– uroczystości Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży
– uczestnictwo członków AK w inauguracji Akcji Katolickiej w Diecezji Kaliskiej, czy innych uroczystościach diecezjalnych.
– spotkanie z Darem Serca w Domu Dziecka.
– pomoc osobom potrzebującym w parafii.

W Diecezji Kaliskiej Ks. bp Stanisław Napierała w dniu 31.12.1995r.  w uroczystość Św. Rodziny powołał do życia kanonicznego Akcję Katolicką z dekretem ustanowienia jej patrona św. Józefa Małżonka Maryi Dziewicy.

A w dniu 19.11.1997r., na strukturach byłej Parafialnej Rady Duszpastersko- Synodalnej ks. kan. Józef Maciołek powołał Akcję Katolicką w parafii.

Prezesem  zostaje: Zbigniew Komorski
Zastępca: Teresa Paluszkiewicz
Skarbnik: Zofia Mądrzak

Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem katolików świeckich, którzy w zorganizowanej formie bardziej bezpośrednio z hierarchią kościelną w realizacji ogólnego celu apostolskiego kościoła.

Członkami AK jako stowarzyszenie religijne aktywnie uczestniczy w przygotowaniu wszelkich uroczystości kościelnych, patriotycznych czy charytatywnych parafii.

Ważne i zasadne miejsce  w działaniach AK jest troska o rozwój duchowy , intelektualny i prospołeczny członków przez:

– uczestniczenie w Eucharystii
– adoracje Najświętszego Sakramentu
– spotkania modlitewne- Różaniec, Droga Krzyżowa
– konkursy recytatorskie i rysunkowe
-udział w rekolekcjach, sympozjach diecezjalnych i parafialnych
-udział w pielgrzymkach Akcji Katolickiej- Tursko, Pólko, itp.
– spotkania okazjonalne: opłatek, festyny, marsze dla życia i rodziny, Orszak Trzech Króli
– udział w uroczystościach rocznicowych w Diecezji.

Od marca 2014r., pod przewodnictwem ks. kan. Tadeusza Pietrzaka prezesem Akcji Parafialnej był Andrzej Krajewski.

Członkowie AK spotykają się regularnie  co miesiąc pod przewodnictwem opiekuna ks. kan. Krzysztofa Guziałka  i p. Prezes Danutę Szyszka (od 20 listopada 2017r.)

Każde spotkanie formacyjne jest poprzedzone uczestnictwem w Eucharystii. Podczas spotkań omawiane są wybrane fragmenty Pisma Św., , modlitwa formacyjna AK z rozważaniami oraz dyskusja o bieżących problemach z życia parafii, spraw społeczno- kulturowych czy politycznych naszej Ojczyzny.