Chór Parafialny

HISTORIA POWSTANIA CHÓRU PARAFIALNEGO IM. ŚW. JANA PAWŁA II W PARAFII PW. ŚW. FLORIANA W PLESZEWIE

Jak tylko powstała parafia pw., św. Floriana, a było to w lipcu 1953 roku, utworzony został chór męski „Harmonia”, pod batutą Stanisława Furmankiewicza, ojca naszego kolegi chórzysty – Ryszarda.

Kontynuując śpiew chóralny w 1986 roku, powstał chór mieszany pod dyrygenturą Pani Danuty Michalskiej, który w roku 1997 zawiesił swoją działalność. W okresie, kiedy proboszczem parafii był Ksiądz Kanonik Tadeusz Pietrzak (2005 – 2018), to właśnie z jego inicjatywy powstał chór mieszany, opatrzony imieniem Papieża Jana Pawła II, a był to październik 2005 roku.

Dyrygentem chóru jest Pani Bogumiła Janiak, prezesem Pan Henryk Szostak, sekretarzem Pani Franciszka Cierniak, skarbnikiem – Pani Janina Łukaszewicz, a kronikę prowadzi Pani Anna Michalik. Na dzień dzisiejszy nasz chór liczy 23 osoby. Można z pewnością stwierdzić, że od zawsze w naszej parafii istniały chóry, które uświetniały wszystkie uroczystości kościelne i nie tylko. Nasz chór jest zarejestrowany w Związku Chórów Kościelnych Diecezji Kaliskiej, którego prezesem jest Ks. Kanonik dr Jacek Paczkowski.

CZŁONKOWIE CHÓRU

PANIE:

Franciszka Cierniak, Anna Fabisiak, Teresa Grobys, Maria Jakubowska, Krystyna Lubecka, Janina Łukaszewicz, Iwona Matysiak, Anna Michalik, Cecylia Strumpf, Jadwiga Zakrzewska, Józefina Szostak, Halina Jankowska, Halina Klauza.

PANOWIE:

Andrzej Gałecki, Wacław Jankowski, Kazimierz Korniluk, Zbigniew Nowaczyk, Florian Rorot, Henryk Szostak, Henryk Wojtala, Andrzej Zakrzewski (ojciec), Andrzej Zakrzewski (syn).

Jeszcze kilka lat temu, nasz chór brał udział w przeglądach chórów kościelnych naszej diecezji. Były to występy chórów o charakterze kolędowym. W Okresie Bożego Narodzenia, już od dziewięciu lat, Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew oraz miejscowy Dom Kultury organizują spotkanie chóralne wszystkich chórów młodzieżowych i starszych, z terenu Pleszewa. W tym roku takie występy odbyły się a Auli LO im. St. Staszica w Pleszewie, w dniu 31 stycznia. Nasz chór wziął udział w tym przedsięwzięciu, o czym pisała lokalna prasa.My chórzyści jesteśmy wdzięczni Bogu za to, że obdarzył nas głosem i słuchem, że poprzez śpiew możemy oddawać Mu cześć.

W tym roku w październiku przypada 14. rocznica powstania chóru im. św. Jana Pawła II i naszym życzeniem jest, aby chór rozwijał się jak najlepiej i jak najdłużej.

DRODZY PARAFIANIE!

Bardzo serdecznie prosimy Was, wzbudźcie w swoim sercu chęć wstąpienia w nasze szeregi. Potrzebne są osoby w każdym wieku i do każdego głosu. Potrzeba nam wsparcia z Waszej strony, byśmy mogli przetrwać na dalsze lata. Próby odbywają się w każdy wtorek tygodnia na salce parafialnej, w godzinach 17.00 – 18.00. Jest takie po9lswkie przysłowie: „kto śpiewa, ten dwa razy się modli”, a w dzisiejszych czasach tej modlitwy nam bardzo potrzeba.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!