Mali Rycerze Miłosiernego Serca Jezusowego

SPOTKANIE KOŁA LEGIONU MAŁYCH RYCERZY

MIŁOSIERNEGO SERCA JEZUSOWEGO

Z KS. KANONIKIEM KRZYSZTOFEM GUZIAŁKIEM

Dzieło Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego jest dziełem Ducha Św. potrzebnym w dzisiejszych czasach. Jest to świeckie ramię wspierające Kościół, będące do dyspozycji duszpasterzy w duchu całkowitego posłuszeństwa hierarchii. Założycielką wspólnoty jest Zofia Grochowska – wybranym narzędziem Jezusa Miłosiernego, kierowana przez Księży Salezjanów w Tolkmicku, a następnie przez Jezuitów w Kaliszu. Legion Małych Rycerzy MSJ istnieje od 1990 roku. Jest w trakcie zatwierdzania przez Kościół. W kwietniu 1998 roku było zatwierdzone prze Biskupa Jana Bernarda Szlagę w Pelplinie. Dwa lata temu JE Ksiądz Arcybiskup Andrzej Dzięga zatwierdził zgromadzenie na 3 lata w swojej diecezji szczecińsko – kamieńskiej. Nasze koło powstało w 2009 roku. Celem Legionu jest wynagradzanie za grzechy Polaków i całego  świata oraz wypraszanie Bożego Miłosierdzia dla całej ludzkości. Krajowym Kapelanem Legionu jest Ojciec Aleksander Jacyniak, jezuita. Statut jest zaakceptowany. Mamy swój Zarząd, sztandar, dyplomiki, znaczki – LOGO Legionu, kwartalniki: np. „Głos Małego Rycerza”.

Nasza działalność:

a) W kaplicy szpitalnej – raz w miesiącu Msza Święta oraz adroracja godzinna po Mszy Św. i każdego 17-tego dnia miesiąca odmawiamy 7 koronek do Miłosierdzia Bożego z intencjami podanymi przez Zofię Grochowską.

b) W kościele parafialnym pw. Matki Bożej Częstochowskiej – w każdy I piątek miesiąca sprawowana jest Msza Święta za Małych Rycerzy żyjących i zmarłych oraz adoracja przed Mszą Św. z Koronkami Bożego Miłosierdzia – Komunia Św. wynagradzająca Najśw. Sercu Pana Jezusa.

Uczestniczymy w spotkaniach modlitewno-formacyjnych Legiony Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego:

a) Kwiecień – w pielgrzymce zawierzenia Legionu Królowej Polski na Jasnej Górze z nocną adoracją.

b) Sierpień – w Kaliszu, w Kościele pw. Najśw. Serca Jezusowego ( u Ojców Jezuitów ), obecnie w Niepokalanowie w trzecim dniu TRIDUUM z zawierzeniem Bogu Ojcu Małych Rycerzy z nocną adoracją.

c) Październik – obecnie Listopad w zawierzeniu Legionu Królowi Miłosierdzia w Łagiewnikach z nocną adoracją.

Członkowie grupy uczestniczą:

Podjęliśmy Adorację Nocną w Rodzinie, według o. Matteo

a) każdego 16 – tego dnia w miesiącu od godz. 21.00 do 6.00.

Uczestniczymy w Krucjacie Wieczystych Adoracji wynagradzających Najśw. Sercu Jezusa i Maryi za grzechy Polski i Polaków każdego 26-tego dnia miesiąca (po 1 godzinie).

 

Podjęliśmy inicjatywę ku czci  Boga Ojca:

 •  codziennie odmawiamy Koronkę do Miłosierdzia Bożego
 • odmawiamy Nowennę Pompejańską
 • Apostolat Dobrej Śmierci
 • w Żywym Różańcu
 • w Różańcu dla dzieci
 • w Różańcu bez granic
 • w Koronkach na ulicach miast
 • Post o chlebie i wodzie
 • w codziennym uczestnictwie we Mszy Świętej
 • w Rekolekcjach
 • W spotkaniach Margaretkowych w WSD w Kaliszu
 • spełniamy prośmy, tych, którzy proszą o modlitwę.

Sprawozdanie z zebrania Koła Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego w Pleszewie

Porządek zebrania:

 1. Spotkanie z ks. proboszczem – Opiekunem Koła.
 2. Omówienie działalności koła.
 3. Wybór zarządu.
 4. Dzielenie się świadectwami.
 5. Zakończenie.

W dniu 18 lutego 2016 roku odbyło się zebranie Koła Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego z udziałem ówczesnego Proboszcza – Księdza Kanonika Tadeusza Pietrzaka. W nawiązaniu do charakteru spotkania, Ksiądz Proboszcz udzielił głosu animatorce – Pani Barbarze Maciejewskiej, która przedstawiła informacje dotyczące działalności grupy i złożyła serdeczne podziękowanie za akceptację Małych Rycerzy oraz za opiekę nad grupą od 2012 roku. Podziękowała także za opiekę poprzedniemu kapelanowi szpitala – ks. Marcinowi Załężnemu oraz kapłanom, którzy sprawują Mszę Świętą w intencjach Małych Rycerzy i w I Piątki Miesiąca, ks. Mateuszowi Seteckiemu, ks. Dawidowi Wulbachowi, ks. Witoldowi Dolnemu i ks. Mateuszowi Klaczyńskiemu. Animatorka nawiązała do powstania wspólnoty  w 2009 roku oraz aktualnej liczby członków (pozostało 16 osób, do Pana odeszły 2 osoby). Zaznaczyła, że jest to grupa modlitewno-pokutna wynagradzająca Najśw. Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi. Działa w ciszy i obejmuje modlitwą wszystkie dziedziny życia: społecznego, moralnego i religijnego. Ukazała także uczestnictwo małych Rycerzy w spotkaniach modlitewno-formacyjnych w ciągu roku pielgrzymując na Jasną Górę, do Kalisza i do Łagiewnik w celu zawierzenia Legionu z nocnym czuwaniem.

 

CZŁONKOWIE LEGIONU:

Barbara Maciejewska

Janina Bugzel

Maria Jenerowicz

Róża Kubasik

Krystyna Lubecka

Anna Pawlak

Józefa Szulczyńska

Krystyna Cholewa

Anna Fabisiak

Irena Nowak

Elżbieta Markiewicz

Elżbieta Lenarczyk z Jankowa

Irena Karoń z Turska

Janina Gawłowska z Kowalewa

Barbara Kałużna z Bronowa

Halina Kaźmierczak

Wiesława Starczewska z Bronowa

Grażyna Grygiel.