O Patronie

               Święty Florian był urzędnikiem cesarskim w prowincji rzymskiej Noricum (dzisiaj środkowa Austria), który poniósł śmierć męczeńską w 304 r., najprawdopodobniej 4 maja.

Święty Florian znany jest głównie jako patron strażaków. Dnia 4 maja, kiedy to przypada jego wspomnienie, w kościołach odbywają się barwne msze, które często swoją obecnością uświetniają orkiestry dęte oraz hufce ludzi walczących z ogniem i innymi niebezpieczeństwami. W Polsce kult tego świętego jest szczególnie rozwinięty, o czym mogą świadczyć liczne figurki znajdujące się w miastach. Stawiano je głównie po to, by ten męczennik chronił budynki przed szczególnie niebezpiecznymi w dawnych czasach pożarami.

Święty Florian urodził się ok. 250 r. n.e. w Zeiselmauer (dzisiejsza dolna Austria). W młodości został wcielony do armii cesarza Dioklecjana i zajmował stanowisko dowódcy oddziałów gaśniczych Imperium Rzymskiego. W 302 r. namiestnik Jowisza wydał edykt, w myśl którego wszyscy wyznawcy katolicyzmu mieli zostać usunięci z pełnionych funkcji. Dokument przewidywał także dotkliwe kary dla ludzi obstających przy swojej wierze. Natomiast mogli oni zyskać spokój, a także liczne względy, jeśli przyłączyli się do oddawania czci pogańskim bóstwom. Święty Florian był jednym z tych niezłomnych, prezentujących szlachetną i czcigodną postawę.