Aktualności

1 listpada piątek  Uroczystość Wszystkich Świętych msze święte w Kościele Matki Bożej Częstochowskiej o godzinie 7.00, 9.15, 10.30

w Kościele Św. Floriana na cmentarzu o godzinie 12.00

2 listopada sobota Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych  msze święte w Kościele o godzinie 7.00 i 9.00 , w Kościele Matki Bożej Częstochowskiej o godzinie 16.30 i 18.00 

Plan Cmentarza Świętego Floriana  Pleszewie

DCIM101MEDIADJI_0171.JPG

 

Gdyby kogoś spotkało takie nieszczęście, że odejdzie od Boga, to zawsze niech pamięta, że Bóg z niego nigdy nie rezygnuje – mówił bp Edward Janiak w kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Pleszewie. Biskup kaliski poświęcił odnowioną świątynię, udzielił młodzieży sakramentu bierzmowania oraz wmurował akt erygowania budowy kompleksu edukacyjno-mieszkaniowego.

W homilii biskup kaliski wskazywał, że wiara jest bardzo ważna w życiu człowieka i należy o nią dbać. – Wiarę trzeba pielęgnować, bo można ją stracić. Człowiek, który nie modli się, nie przyjmuje sakramentów świętych prędzej czy później traci wiarę. Najczęściej ludzie tracą wiarę, jak jest nieuporządkowane życie – powiedział kaznodzieja.

Przekonywał, że przykazania Boże są dla człowieka drogowskazami na życie. – Czasami człowiek chciałby zrezygnować z jakiegoś przykazania, ale wtedy wypada z łodzi Kościoła. Pamiętajmy, że Kościół nikogo nie potępia, ale grzech potępia. W Kościele jest zawsze szansa powrotu. Każdy może skorzystać z miłosierdzia Bożego – podkreślał hierarcha.

Biskup dziękował proboszczowi i parafianom za zaangażowanie w odnowienie świątyni, za ofiarność i modlitwę. – Troska o kościół to jest świadectwo o waszej miłości do Pana Boga i Kościoła. Za to piękne świadectwo bardzo serdecznie dziękuję – mówił bp Janiak.

Wraz z biskupem kaliskim Edwardem Janiakiem Mszę św. koncelebrowali: ks. kan. Krzysztof Guziałek, proboszcz parafii pw. św. Floriana w Pleszewie, ks. kan. Tadeusz Pietrzak, były proboszcz tej parafii i ks. kan. Michał Kieling wywodzący się z parafii.

Kościół Matki Boskiej Częstochowskiej, obecnie noszący status świątyni parafialnej, zbudowany został w latach 1986-2004. Wystrój wnętrza jest nowoczesny, a w ołtarzu głównym umieszczony jest obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, natomiast w ołtarzu bocznym znajduje się figura św. Józefa i rzeźba św. Floriana – patrona parafii. Konsekracji świątyni dokonał w 2004 r. ówczesny biskup kaliski Stanisław Napierała.

Do parafii należy też drewniana świątynia św. Floriana pochodząca z XV w. Najpierw pełniła ona funkcję kaplicy cmentarnej, a później podniesiona została do rangi kościoła. Parafię erygowano w 1925 r., ale zarząd nad nią powierzono proboszczom parafii Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Pleszewie. Dopiero 20 lipca 1953 r. Prymas Polski kard. Stefan Wyszyński usamodzielnił parafię i mianował pierwszego proboszcza.

Od 1 lipca 2018 r. proboszczem jest ks. kan. Krzysztof Guziałek.

Tekst za: Ewa Kotowska-Rasiak/KAI
Zdjęcia; ks. Mateusz Puchała/Radio Rodzina Kalisz

Galeria zdjęć
———————————————————————————
 

Intencja Papieska na czerwiec 2019

Intencja ewangelizacyjna: Za kapłanów, aby prowadząc wstrzemięźliwe i pokorne życie, z zaangażowaniem okazywali aktywną solidarność najuboższym.

Intencje Parafialne :

 • W intencji marszu dla życia i rodziny .
 • O słoneczną pogodę na Uroczystość Bożego Ciała .
 • O błogosławieństwo dla kapłanów, którzy pracowali i pracują w naszej parafii.

20 lecie poświęcenia Sztandaru Wspólnoty Żywego Różańca 12 maja 2019 roku 

Regulamin konkursu pt. „MIŁOŚĆ W RODZINIE”

 

 1. Organizator konkursu

Organizatorami konkursu są parafie w Pleszewie:

 • Ścięcia św. Jana Chrzciciela
 • Św. Floriana
 • Najświętszego Zbawiciela

 

 1. Cele
 • Propagowanie postaw i wartości rodzinnych i chrześcijańskich.
 • Rozwijanie uzdolnień plastycznych,recytatorskich i muzycznych.
 • Umożliwienie dzieciom, młodzieży i rodzinom prezentacji swoich zdolności.
 • Wymiana doświadczeń amatorskiej twórczości artystycznej.

 

 1. Warunki uczestnictwa
 • Konkurs przeznaczony jest dla dzieci, młodzieży i rodzin z terenu miasta i gminy (powiatu) Pleszew
 • Konkurs odbywać się będzie w trzech formach:
  • plastyczna: przygotowanie plakatu pt. „Rodzina w moich oczach” w dowolnej technice i formacie
  • recytatorska: przedstawienie wiersza lub utworu literackiego o tematyce rodzinnej
  • muzyczna: wykonanie piosenki o tematyce rodzinnej

 

 1. Zgłoszenia
 • Prace plastyczne można składać:
  • W szkołach do katechetów
  • W parafiach do kancelarii/zakrystii
  • Do dnia 16 czerwca 2019 roku.
 • Także w dniu 16 czerwca 2019 roku, w Domu Parafialnym przy ulicy ks. Niesiołowskiego 1 w Pleszewie o godzinie 14:00 rozpocznie się prezentacja przed jury konkursu pozostałych form – piosenek, poezji lub prozy

 

 1. Finał konkursu
 • Zostanie przeprowadzony w ramach MARSZU DLA ŻYCIA I RODZINY
  w Ogrodzie Jordanowskim w Pleszewie podczas festynu rodzinnego zorganizowanego w dniu 23.06.2019 r. o godz. 13.30.
 • Jury będzie brało pod uwagę:
  • poprawność interpretacyjną wykonywanego utworu;
  • dobór repertuaru i ogólny wyraz artystyczny;
  • precyzję wykonania utworu lub plakatu;
  • przesłanie prorodzinne
 • W każdej kategorii oddzielnie będą przyznawane miejsca I, II oraz III
 • W wyjątkowej sytuacji możliwe będzie także przyznanie wyróżnienia
 1. Nagrody
 • Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy.
 • Laureaci miejsc I-III w swoich kategoriach otrzymają nagrody rzeczowe.
 • Decyzje Jury w kwestii oceny i przyznania nagród są ostateczne.

 

 1. Postanowienia końcowe
 • Biorąc udział w konkursie, uczestnicy akceptują niniejszy regulamin
 • Autorzy zgadzają się na publikację prac w ogólnodostępnych miejscach i mediach
 • Regulamin dostępny będzie:
  • Na stronach internetowych parafii organizujących konkurs
  • W gablotach informacyjnych w kościołach
  • U katechetów
 • Organizator zastrzega sobie prawo do:
  • Zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na przebieg konkursu
  • Odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny
  • Nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku niewystarczającej ilości prac
  • Rozstrzygania kwestii nieuregulowanych tym regulaminem

 

Klauzula informacyjna:

Administratorami danych osobowych są:

 • z parafii Najświętszego Zbawiciela ks. kan. Henryk Lemke,
  Wojska Polskiego 3, 63-300 Pleszew
 • z parafii Ścięcia Św. Jana Chrzciciela ks. prał. Henryk Szymiec,
  plac Kościelny 5, 63-300 Pleszew
 • z parafii Św. Floriana ks. kan Krzysztof Guziałek,
  Kopernika 4, 63-300 Pleszew

 

 • Organizator nie powołuje Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do prawidłowego przeprowadzenia konkursu i późniejszego przekazania nagród.
 • Zakres gromadzonych danych osobowych – minimalny potrzebny do jednoznacznego określenia uczestnika konkursu, czyli:
  – imię, nazwisko i wiek; pseudonim albo nazwa zespołu
 • Organizator nie będzie przekazywał zebranych danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy
 • Dane osobowe nie będą profilowane.
 • Dane osobowe są gromadzone na czas przeprowadzenia konkursu do momentu przekazania nagród.
 • Uczestnikom przysługuje prawo do:
  – sprostowania danych

– usunięcia danych (co jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w konkursie)
– złożenia skargi do organu nadzorczego:
Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

 


 

      Rekolekcje Wielkopostne

   24-27.03.2019 Św. Florian Pleszew 

  Ks. Kan .  Andrzej Panasiuk 
                                                        Program Rekolekcji

Niedziela 24.03.2019

Godz. 7.00 , 9.15, 10.30 , 11.45 , 18.30    msza święta z nauka dla wszystkich 

Godz. 15.00 Gorzkie Żale 

Poniedziałek  25 .03.2019Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

Godz. 8.00   msza święta z nauką

Godz. 10.00 – 13.00    spotkanie dla dzieci szkoły podstawowej w szkole

Godzina 16.30 msza święta z nauką

Godz. 18.30 msza święta z nauką

Wtorek  26.03.2019

Godz. 8.00  msza święta  z nauką

Godz. 10.00 -13.00 spotkanie dla dzieci szkoły podstawowej

Godz. 18.30  msza święta z nauką

Środa  27.03.2019Dzień Pojednania

7.30  spowiedź

Godz. 8.00  msza święta z nauką

Godz. 10.00  spowiedź dla dzieci  –  10.30  msza święta dla dzieci Kościół

Godz.  17.00 – 18.30 spowiedź

Godz. 18.30   msza święta z nauką

Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy i pogłębienia wiary

  Duch , który umacnia miłość  !  Krzyż i Pojednanie !

Ks. Proboszcz i Ks. Rekolekcjonista

 

  W tych  dniach przystąpiliśmy do przycinania drzew na naszym cmentarzu parafialnym.

 

 

 

Będzie ładniej i bezpieczniej 🙂  !!!

 


Mamy już projekt kompleksu edukacyjno-mieszkaniowego przy Naszej Parafii !!!  🙂

 


Kapliczka Świętego Józefa w Kościele Świętego Floriana w Pleszewie po renowacji !

Obraz może zawierać: 2 osoby, w budynku
 
 
 

PROGRAM NAWIEDZENIA RELIKWII ŚW. STANISŁAWA KOSTKI
W KATEDRZE KALISKIEJ
30 listopada – 3 grudnia 2018 r.
CZAS MODLITWY Z MŁODYMI i ZA MŁODYCH

Piątek – 30 listopada
18.30 – Uroczyste wprowadzenie i powitanie Relikwii św. Stanisława Kostki.
Msza św. z kazaniem. Uczczenie Relikwii.
Po Mszy św.– modlitewne czuwanie przy Relikwiach w intencji dzieci
i młodzieży
21.00 – Apel Maryjny

Sobota – 1 grudnia
10.30 – Spotkanie ministrantów i lektorów
11.00 – Msza św. z udziałem Liturgicznej Służby Ołtarza oraz kandydatów do
sakramentu bierzmowania.
15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego i Msza św. koncelebrowana z
udziałem kapłanów z dekanatów kaliskich
18.00 – Różaniec ze św. Stanisławem Kostką
18.30 – Msza św. z kazaniem
19.30 – Wieczór Uwielbienia w Darze Świętości

I Niedziela Adwentu – 2 grudnia
7.00, 8.30, 10.00, 12.30, 20.30 – Msza św. z okolicznościowym kazaniem
11.15 – Msza św. z udziałem dzieci. Po Mszy św.– błogosławieństwo dzieci
16.30 – Msza św. z nauką dla rodziców i wychowawców
(zwłaszcza rodzice dzieci z klasy III, IV i V oraz rodzice kandydatów
do bierzmowania)
Po Mszy św. – specjalne błogosławieństwo rodziców
18.00 – Nabożeństwo eucharystyczne w intencji powołań kapłańskich,
zakonnych i misyjnych
18.30 – Msza św. w intencji 18-latków – rówieśników św. Stanisława Kostki
Po Mszy św.– specjalne błogosławieństwo młodych

Poniedziałek – 3 grudnia
10.00 – Msza św. z kazaniem. Uczczenie Relikwii
12.00 – Spotkanie młodzieży szkół ponadgimnazjalnych
17.00 – Msza św. z kazaniem dla dzieci
18.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu
18.30 – Msza św. z kazaniem. Akt oddania Bogu dzieci i młodzieży przez
wstawiennictwo św. Stanisława Kostki. Uczczenie i pożegnanie
Relikwii.

Rekolekcje przy Relikwiach św. Stanisława Kostki poprowadzi
ks. dr Wojciech Kućko – dyrektor Wydziału ds. Rodzin kurii diecezjalnej
w Płocku

Poniżej kilka zdjęć z uroczystości wprowadzenia Relikwii Błogosławionego Kapłana Męczennika Jerzego Popiełuszki

Módlmy się, byśmy byli wolni od lęku, zastraszenia , ale

                                                                        przede wszystkim od żądzy  odwetu i przemocy !!!

                                                                         Ks. Jerzy Popiełuszko

          Zaproszenie

Na Uroczyste wprowadzenie Relikwii Błogosławionego Kapłana Męczennika Jerzego Popiełuszki i poświęcenie  obelisku ku Jego czci w Kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Pleszewie w dniu 19 października 2018 roku o godzinie 18.00. Uroczystość poprzedzi różaniec święty   odprawiony za Ojczyznę godzina 17.30. Uroczystości przewodniczyć będzie Ks. Biskup Krzysztof Wętkowski.

                                              Ks. Proboszcz Ks. Kan.

                                                Krzysztof Guziałek

                                               wraz z Parafianami

Trwają prace przy Obelisku , który będzie poświęcony Błogosławionemu Kapłanowi Męczennikowi Jerzemu Popiełuszko!

Intencja Papieska na Październik 2018 roku
Aby osoby konsekrowane rozbudziły swój zapał misyjny i były obecne wśród ubogich, zepchniętych na margines i tych, którzy nie mają głosu.

Intencje parafialne
• Aby kult Błogosławionego Kapłana Męczennika Jerzego Popiełuszki rozrastał się w naszej parafii.
• Aby rodzice znaleźli czas na wychowanie chrześcijańskie dzieci.
• O Błogosławieństwo Boże przy pracach inwestycyjnych i rozwiązanie problemów finansowych.

Zapraszamy na Pielgrzymkę d Warszawy i Niepokalanowa 1-2 października 2018 roku  zapisy w zakrystii i u Ks. Kan. Krzysztofa Guziałka – Proboszcza Parafii ! w Programie nawiedzenie grobu Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Sanktuarium św. Stanisława Kostki i grób Błogosławionego Kapłana Męczennika Jerzego Popiełuszko, Klasztor O. Franciszkanów Niepokalanów – Kaplica Modlitwy o pokój , Żelazowa Wola.

 

Pieśni polskie zaśpiewajmy razem!


 

W pierwszych dniach lipca podjęto inicjatywę odnowienia płotu przy kościele pw. św.Floriana

———————