Wspólnota Wiara i Światło

Ikona, która nawiedza rodziny Wspólnoty Wiara i światło.

Wspólnota „Wiara i światło”przy parafii św. Floriana w Pleszewie powstała dzięki życzliwości śp. Księdza Kanonika Józefa Maciołka w dniu 5 grudnia 1992 roku.

Wspólnota „Wiara i światło” jest ruchem o zasięgu międzynarodowym. Zrodził się on podczas pielgrzymki do Lourdes w 1971 roku, którą zorganizowali Marie Helene Mathien i Jean Vanier. Jej działalność opiera się na Karcie i w Konstytucji „Wiara i światło”.

W Polsce pierwsze wspólnoty powstały w 1978 roku w Warszawie i we Wrocławiu. W centrum tych wspólnot znajdują się osoby upośledzone umysłowo w różnym stopniu: dzieci, młodzież, osoby dorosłe otoczone przez swoje rodziny i przyjaciół.

Wspólnota jest wspierana duchowo przez kapelana, który pomaga żyć zgodnie ze słowem Ewangelii, w modlitwie i Eucharystii.

Wspólnotą kieruje koordynator wybierany na 3 lata. Członkowie wspólnoty spotykają się na Eucharystii – jeden raz w miesiącu. Po Mszy św. w salce przy plebanii odbywa się spotkanie – świętowanie, imieniny, wymiana informacji organizacyjnych, wspólna modlitwa. W ten sposób staramy się być razem. Z wiernej przyjaźni rodzi się radość, która pomaga znosić trudy dnia codziennego, związanego z problemami  opieki nad naszymi chorymi dziećmi.

Nasza Wspólnota jest małą cząstką intensywnie żyjącego Ruchu „Wiara i Światło”. Uczestniczymy w spotkaniach z innymi wspólnotami, rekolekcjach, sesjach formacyjnych, dniach skupienia, pielgrzymkach, jubileuszach, spotkaniach opłatkowych, światełku karnawałowym, itp. Corocznie organizowane są obozy letnie. Ostatni odbył się w lipcu w Międzyzdrojach.

Przedstawiciele Wspólnoty brali udział w światowym spotkaniu „Wiaroświetlanych Rodzin” w Warszawie w dniach 23 – 24 lipca 1994 roku.

W obchodach światowego jubileuszu 30 – lecia istnienia „Wiary i Światła”, które odbyło się w Lourdes w okresie Wielkanocy 2001 roku, uczestniczyła 9 – osobowa delegacja z naszej Wspólnoty.

W lutym 2018 roku Wspólnota świętowała swoje 25 – lecie. W tym okresie kapelanami byli:

 • śp. Ks. Marek Kulawinek
 • Ks. Jacek Bochniak
 • Ks. Piotr Staszak
 • Ks. Tomasz Małuszek
 • Ks. Tomasz Kubiak
 • Ks. Dawid Wulbach
 • Ks. Mateusz Klaczyński
 • Obecnie: Ks. Kanonik Krzysztof Guziałek – proboszcz parafii.

Koordynatorami Wspólnoty byli:

 • Ewa Dąbkiewicz – Woźniak
 • Agnieszka Majewska
 • Justyna Adamkiewicz – Andrzejczak
 • Daria Woźniak
 • Halina Dąbkiewicz
 • Tomasz Krakowski
 • Michał Stróżyk
 • Ewa Mądrecka – Gembalska
 • Anna Rutkowska
 • Obecnie, od marca 2018 roku: Danuta Kruszewska.