Diakon


Diakon 

Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Kaliskiej

Diakon Jakub Karpisiewicz